Beurs en financiële informatie

De onderneming werd een naamloze vennootschap overeenkomstig de Nederlandse wet op 29 mei 1986 en in datzelfde jaar geïntroduceerd op de Amsterdamse Effectenbeurs (nu NYSE Euronext).

Registratie
De onderneming is geregistreerd in Amsterdam in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 33.251.008.

Aandelenkapitaal
Het vennootschappelijk kapitaal bedraagt € 8.800.000, verdeeld in 80.000.000 aandelen met een nominale waarde van € 0,11 elk.

Van het aandelenkapitaal zijn 66.716.045 gewone aandelen uitgegeven (situatie 31 december 2017).

Opties op aandelen
De onderneming kan optierechten verlenen aan het management, personeel en andere partijen. Vanaf 31 december 2017 stonden nog 1.828.440 optierechten uit. De uitoefenprijs bedraagt € 0,11.


Beurs online
Voor de actuele aandelenkoers en haar ontwikkeling (link naar euronext.com): hier